PRAVIDLA ZÁVODU

Pravidla závodu

Detailní propozice závodu (trať, čas pro prezenci, čas zahájení závodu) budou uveřejněny na internetových stránkách závodů www.citycrossrun.cz popř. zaslány na e-mail registrovaným účastníkům, a to v dostatečném předstihu před konáním daného závodu.

Podmínky pro účast

Závodu se smí zúčastnit pouze registrovaní a prezentovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem, kteří uhradili startovné v plné výši (výjimku může povolit pouze ředitel závodu).

Účastnit se závodu mohou dospělí a mládež bez rozdílu věku a pohlaví. U mládeže je spodní hranice pro účast dosažení věku 15 let. Individuální výjimky (tzn. účastníci mladší 15 let) může povolit ředitel závodu. Všichni nezletilý (tzn. mladší 18 let) běží na odpovědnost svých rodičů nebo zákonných zástupců.

Nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení a předložit jej při prezentaci na závod (vyzvedávání čísel). Formulář čestného prohlášení pro nezletilé je ke stáhnutí ZDE.

Štafeta – závodu se mohou účastnit pouze dvě kompletní 7 členné štafety složené ze zástupců jedné školy I. a II. stupně. Součástí každé štafety musí byt jedna dívka. Nahradit chybějícího člena štafety lze pouze nominovanými náhradníky. V případě chybějícího člena štafety běží štafeta mimo závod s povolením ředitele závodu.

Časomíra

Měření času je prováděno čipovou technologií.

Každý závodník obdrží startovní číslo, jehož součástí bude čip. Závodník je povinen připevnit si startovní číslo před startem závodu viditelně na oděv v horní části těla, a to v souladu s instrukcemi pořadatele tak, aby mu mohl být výsledný čas změřen. Startovní číslo musí mít  po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Při manipulaci se startovním číslem, dbát zvýšené opatrnosti, aby se neponičil čip, např. špendlíky, jinými ostrými předměty, zlomením apod. Startovní číslo se po doběhu nevrací.

Všem bude měřen reálný čas (od okamžiku průběhu startovní čarou až do okamžiku doběhu do cíle). Dle tohoto času budou závodníci zařazeni do celkové výsledkové listiny. Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry budou výsledky umístěny v co nejkratším čase na internetu.

Zakazuje se běžet mimo vyznačenou trať závodu. Závodník, který prokazatelně z vyznačené trasy vybočí, bude automaticky vyloučen (diskvalifikován).

Závodníci se musí řídit a respektovat pravidla závodu a pokyny organizátorů. Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

Svou účastí na běžeckém závodu CITY CROSS RUN & WALK 2024 závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání závodu (před během, při běhu a po běhu) či spojené s jejich účastí na závodě.

Registrační poplatek

Registrační poplatek (startovné) je konečný a nevratný.

Výše registračního poplatku (startovného) je uvedena v propozicích závodu.

Registrace je považována za platnou až po zaplacení startovného v plné výši (rozhodným okamžikem pro určení konkrétní výše startovného je den platné registrace). Platba bezhotovostním převodem musí být připsána na účet pořadatele do 3 dnů po registraci, jinak bude registrace zrušena. Při registraci na místě musí být startovné zaplaceno současně s registrací.

Každý závodník je povinen dostavit se k prezentaci v den konání závodu nejpozději 60 minut před plánovaným startem.

Organizátor má právo uzavřít registraci a prezenci 15 minut před plánovaným startem závodů a nepustit neodprezentované a řádně neregistrované závodníky na start závodů.

Ostatní

Každý závodník dává při registraci v přihlášce souhlas:

  • se zpracováním osobních údajů GDPR,

  • s marketingovým užitím osobních údajů,

  • s užitím údajů.

Přejeme Všem příjemný sportovní zážitek.