TRÉNINKOVÉ TRASY

Než se vydáte na běžecký závod, je dobré mít natrénováno. Připravili jsme pro vás několik tipů na běžecký trénink v České Lípě a okolí.

Trasa školní štafety(1 km) – https://mapy.cz/s/lefufusano

Začíná na náměstí TGM, a to před knihovnou, kde mají štafety předávací místo. Přes Tržní ulici seběhněte do ulice Prokopa Holého a na její křižovatce s ulicí Jindřicha z Lipé se vydejte doleva, tedy zpátky k náměstí. Po zhruba 100 metrech odbočte doprava do Masné, pak doleva do Zámecké a z ní přeběhněte Moskevskou do Panské. Mariánská vás potom nasměruje k Vězeňské. Na jejím opačném konci vás čeká Mikulášská, která vás zavede zpět před knihovnu.

Od mostu k mostu (1,3 km) – https://mapy.cz/s/lonecubera

Tato příjemná trasa vhodná pro úplné začátečníky nemá pevně stanovený začátek, ale stejně jako všechny ostatní, které doporučujeme, tvoří okruh, takže se vrátíte na místo, odkud jste vyběhli. Začněte třeba za zimním stadionem a vydejte se po proudu podél Ploučnice. Po 200 metrech přeběhněte po poklopovém mostě na pravý břeh (zastávka U Jezu) a proti proudu řeky pokračujte až ke kruhovému objezdu pod nemocnicí. U něj se po starém mostě, sloužícím dnes pouze pěším, vraťte na levý břeh, odbočte doprava a užijte si pěšinu ve stínu stromů, která vás po necelých 400 metrech zavede zpátky na start. Trasa je téměř bez převýšení a nastoupit na ni můžete kdekoli. 

Naučná Hubertova stezka (2,2 km) – https://mapy.cz/s/cusolomeko

Trasa vede příměstským lesem na okraji České Lípy. Pojedete-li na místo autem, můžete ho odstavit na parkovišti v Jilmové ulici. Stezka je opatřena informačními tabulemi, ze kterých se můžete poučit o lesích, zvěři a myslivosti, a také lavičkami. Na okruhu nastoupáte 18 výškových metrů a z hlediska výškového profilu je celkem jedno, kterým směrem poběžíte. Zajímavostí na trase je lesní rybníček Hříšná Milada. Trénovanější běžci mohou z okruhu vyrážet na delší trasy směrem k Žizníkovu nebo Okřešicím.

Malý okruh Obecním lesem (2,2 km) – https://mapy.cz/s/hasehogela

Nenáročný okruh začíná na křižovatce ulice U Obecního lesa s červeně značenou turistickou trasou E10. Běžíme rovně po asfaltce k turistickému rozcestníku Obecní les. Tam odbočíme doprava na cyklostezku 3100, která částečně kopíruje Naučnou stezku Peklo. Po zhruba sedmi stech metrech se před rybníkem odpojíme z cyklostezky doprava a po zpevněné cestě vedoucí na okraji lesa se vracíme na výchozí místo. Trasa je bez převýšení a na krátké vzdálenosti si vyzkoušíte běh po různých površích.

Obecním lesem na kraj Pekla (4,3 km) – https://mapy.cz/s/papehocuza

Trasa začíná na kraji lesa za průmyslovou zónou a je prodlouženou variantou Malého okruhu Obecním lesem. U turistického rozcestníku Obecní les odbočíme doleva na Sosnovou, ale těsně před touto obcí zahneme prudce doprava a vracíme se ke Skautské skále na začátku NPP Peklo. Lesní cesty v této partii umožňují několik alternativních průběhů, avšak trasa zakreslená v mapě nejlépe kopíruje linii pískovcových skal. U Skautské skály běžíme doprava po NS Peklo až k rybníku, před nímž se odpojíme doprava na zpevněnou cestu, která nás dovede na začátek okruhu. Výškový profil je nenáročný, s jedním menším stoupáním. Zajímavostí na trase je hned několik: kříž a pomník padlého italského zajatce u turistického rozcestníku, pískovcové skály mezi Sosnovou a Peklem, Skautská skála s vyhlídkou do kraje a skalní reliéfy skladatele Richarda Wagnera a filozofa Friedricha Nietzscheho.

Cyklostezka Písečná (4,6 km) – https://mapy.cz/s/fanosurada

K polykání tréninkových kilometrů v okolí České Lípy se hodí místní cyklostezky. Trasa na Písečnou začíná na okraji sídliště Špičák, v ohybu ulice Pod Špičákem. Ačkoli celková vzdálenost nedosahuje ani pěti kilometrů, profil důkladně prověří vaši kondici. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem činí skoro čtyřicet metrů, a protože nejde o jedinou terénní vlnu, získáte a ztratíte metrů celkem osmdesát. Za úsilí budete odměněni hezkými výhledy do kraje, na Lužické hory a Ralskou pahorkatinu. Celou vzdálenost absolvujete po červené turistické trase E10, souběžné s cyklostezkou 3053, a po otočce u rozcestníku v Písečné se stejnou cestou vrátíte na začátek. 

Ze stadionu do Dubice (5,7 km) – https://mapy.cz/s/hosafuruco

Start rovinatého okruhu, který v několika úsecích kopíruje trasu závodu, je na městském stadionu u Ploučnice. Běžíme pod železničním viaduktem k lávce přes Ploučnici a za ní pokračujeme po hezké pěšině na levém břehu. Pěšina se po přibližně 1300 metrech stáčí doleva do Dubice a napojuje na ulici U Pískovny. Po přeběhnutí Litoměřické nás začátek Naučné stezky Peklo zavede mezi fotbalové hřiště a rybník. Ten zčásti oběhneme a za ním se dáme doleva na zpevněnou cestu podél okraje lesa. Na jejím konci přeběhneme ulici U Obecního lesa a po Svojsíkově stezce pokračujeme až k Dubické. Na ní máme dvě možnosti: buď doleva mezi domy a dál ke garážím u Ploučnice, kde se napojíme na pěšinu z úvodu dnešního výběhu, nebo doprava ke křižovatce s ulicí U Brodu, která nám poslouží k návratu k lávce. V obou případech se pak již známou trasou vracíme na start na stadionu, bohatší o poznání, jak příjemně City Cross Run kombinuje městský běh s přírodním.

Vyhlídková trasa nad Okřešicemi (6,8 km) – https://mapy.cz/s/kozahafaku

Oblast mezi Sosnovou a Srním je protkána cestami a stezkami, na nichž můžete zdolat téměř jakoukoli tréninkovou vzdálenost, aniž opustíte nádherné lesní scenérie. Mezi zdejšími okruhy vyniká tato vyhlídková trasa, která začíná na parkovišti za autodromem a odtud vede doleva na skalní terasu nad Okřešicemi. Zde zdoláte několik stoupání, za která budete odměněni vyhlídkami na vesnici a směrem k České Lípě. Po třech kilometrech odbočíte doprava a spojovací lesní cesta vás nasměruje na modrou turistickou trasu, která se v kilometrovém úseku shoduje s běžeckým žlutým okruhem. Jeho zbývající část vás dovede zpátky na start. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem okruhu je přibližně 40 metrů.

Nahlédnutí do Lužických hor (7,4 km) – https://mapy.cz/s/ketekuvavo

Na City Cross Run se sjíždějí účastníci z blízkého i vzdáleného okolí, kteří v různé vzdálenosti od České Lípy také trénují. Mnoho nádherných tras si lze vyzkoušet v Lužických horách, a proto zařazujeme pro inspiraci alespoň jednu hned za Novým Borem. Začíná u přístřešku na konci ulice Na Slovance a vede po lávce přes hlavní tah E442 po cyklostezce Cesta k sousedům. Z ní se po 400 metrech odpojuje doprava a lesem mezi zmíněnou hlavní silnicí a železniční tratí vede až do Svoru. Tam odbočíme doleva a přes nádraží a okraj obce se vrátíme na Cestu k sousedům. Po necelých 500 metrech mineme nejvyšší bod okruhu a poté nás čeká už jen klesání ke startu. Protože jsme nedaleko Klíče, trať je kopcovitá, ale o to zajímavější. 

Cyklostezka Vlčí Důl (9,1 km) – https://mapy.cz/s/ledefemutu

Jak již víme, tréninkové kilometry hezky ubíhají na českolipských cyklostezkách. Hezkých devět kilometrů si dopřejte na cyklostezce 3054 do Vlčího Dolu. Na její začátek se dostanete buď Chelčického ulicí, nebo Českou. Celou trasu poběžíte po asfaltovém povrchu, ale prakticky neustále budete mít výhled na meandrující Ploučnici a nivy v jejím okolí. Až doběhnete na konec cyklostezky nedaleko železniční zastávky Vlčí Důl–Dobranov, budete právě v polovině, protože zpátky se vracíte stejnou cestou. Převýšení je mírné a radost z hodnotného sportovního výkonu veliká.

Žlutý okruh v Sosnové (10,5 km) – https://mapy.cz/s/cubomelefu

Okruh dobře známý většině českolipských běžců a účastníkům Okresní běžecké ligy se nachází na rozhraní katastrů České Lípy a Sosnové. Po celé délce je vyznačený žlutými čtverečky na stromech, takže se prakticky nemůžete ztratit. Začíná se většinou u parkoviště za autodromem a běží se doprava nahoru po lesní cestě. Po lesních pěšinách ostatně absolvujete většinu trasy, i když některé úseky jsou asfaltové nebo zpevněné. Zajímavostí je lidová malba poustevníka ve skalním okně zhruba na devátém kilometru, ale kochat se přírodou můžete po celém okruhu, pokud právě nesupíte do jednoho ze stoupání, která přiměřeně prověří vaši kondici a přispějí k dobrému pocitu v cíli.

Cyklostezka Varhany (10,6 km) – https://mapy.cz/s/pejujotele

Většina lidí vnímá cyklostezku na místě zrušené železniční tratě mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem jako asfaltku, která buď šplhá do kopce, nebo se z něj naopak řítí dolů, a to v závislosti na směru. S tímto názorem nehodláme polemizovat, protože je v zásadě pravdivý. Přesto ji lze využít k běžeckému tréninku, a to zejména v úseku od České Lípy, než přijde stoupání do Volfartic. Za výchozí bod zvolíme místo, odkud cyklostezka nese označení Varhany. To leží nedaleko železniční stanice Střelnice. Běžíme příjemnou krajinou, v níž se lesy střídají s loukami a poli, mineme Manušice a obrátku si uděláme na křižovatce se silnicí z Horní Libchavy na Slunečnou. Celkem nastoupáme necelých 40 metrů, ale ty se nám budou hodit cestou zpátky.